Stichting Internationale Samenwerking Loenen (sisal) zal weer aanwezig zijn op de kerstmarkt te Vreeland op vrijdagmiddag 9 december vanaf 15.30 uur. Hier laten de bestuursleden/vrijwilligers van Sisal de vorderingen van de projecten zien, die zij namens u uitvoert in Tanzania. In deze december feestmaand vragen wij u ons extra te steunen daar subsidies gedeeltelijk wegvallen en de ontwikkelingsamenwerking met Tanzania voorlopig opgeschort is. Wij willen onze projecten wel door laten gaan. Fair-trade producten eerlijk en heerlijk, kaarten van Tanzania, kerstartikelen van de wereldwinkel of een kerstpakket behoren toch ook bij uw kerstaankopen. Kom langs bij de kraam en overtuig u zelf. Meer info op www.sisal-loenen.nl

Koos van Nes (bestuurlid sisal)

Bron: VAR